Odvolanie súhlasu

Odvolanie súhlasu – e-mail

 Meno a priezvisko:

e-mail:

týmto odvolávam svoj súhlas, ktorý som poskytol/a spoločnosti FEDDOOR s.r.o., IČO: 45513414, sídlo: 1. Mája 234/4 058 01 Poprad na spracúvanie mojich osobných údajov na nasledovný účel:

a)    Spracovanie údajov spojené s možnosťou objednávky

Beriem na vedomie, že odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania mojich osobných údajov prevádzkovateľom pred týmto odvolaním.